affectieschade

Affectieschade

affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om affectieschade te vorderen. De vergoeding ligt tussen de € 12.500,- en 20.000,-en is afhankelijk van de ernst van het letsel en de verwantschap met het slachtoffer. Hieronder treft u de tabel aan:

1. De bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, bedoeld in artikel 107, eerste lid, onder b, en artikel 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn:

ernstig en blijvend letsel overlijden ernstig en blijvend letsel door een misdrijf overlijden door een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners (a) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
levensgezellen (b) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
minderjarige kinderen en ouders (c en d) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
pleegkinderen en ouders (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
zorg in gezinsverband (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties (g) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (hierna: de wet) is op 10 april 2018 door de Eerste Kamer aanvaard en zal op 1 januari 2019 in werking treden. Deze wet bepaalt dat (1) naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en (2) nabestaanden van overleden slachtoffers aanspraak hebben op vergoeding van affectieschade, onder de voorwaarde dat het letsel of overlijden van het slachtoffer het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is (artikel 6: 107, eerste lid, onder b, en artikel 6:108, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, hierna: BW). De vergoeding van affectieschade is een vergoeding van immateriële schade van naasten.

In de wet zijn de gerechtigden tot affectieschade opgenomen (artikel 6:107, tweede lid, en artikel 6:108, vierde lid, BW). Dit betreft de volgende naasten:

 • a.de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van de gekwetste;

 • b.de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;

 • c.degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van de gekwetste is;

 • d.degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de gekwetste is;

 • e.degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft;

 • f.degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;

 • g.een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als naaste aanspraak heeft op de vergoeding van affectieschade.

De kosten voor het vaststellen en het verhalen van uw affectieschade worden in de meeste gevallen vergoed door de aansprakelijke partij. De meest voorkomende posten zijn behoefte aan hulp in de huishouding, behoefte aan hulp bij de klussen in en rond het huis, smartengeld en verlies aan verdienvermogen. U kunt hiervoor een gespecialiseerde letselschade advocaat inschakelen. Aangezien het om vaste bedragen gaat zal het hierbij om minimale juridische bijstand gaan.

meer over letselschade

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld
 • Berekenen schadeposten
 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)
 • Opvragen medische informatie
 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 2 Gemiddeld: 5]