Betrokken bij een ongeluk?

Bent u betrokken bij een ongeluk?

Bent u betrokken bij een ongeluk? U kunt uw letselschade vrijwel zeker vergoed krijgen. De kans is groot dat de aansprakelijke partij verzekerd is (werkgever, verkeersdeelnemer etcetera.De kosten van uw advocaat worden ook vergoed indien de aansprakelijkheid wordt erkend.

Neem gerust vrijblijvend contact op via het contactformulier of via 088-5387357. Binnen 5 minuten weet u of u een haalbare zaak heeft. In bijna alle gevallen is dit geheel zonder kosten aangezien de kosten voor het verhaal van de schade bij letselschade door de aansprakelijke partij worden betaald. Dit is wettelijk geregeld.

De Schadestaat

Het uitgangspunt is dat de schade die wordt uitgekeerd voldoende is om u in de situatie te brengen alsof het ongeluk nooit heeft plaatsgevonden. In dat geval bent u teruggebracht in de “oude toestand” en is de schade gecompenseerd. Uw belangenbehartiger zal alle schadeposten verzamelen in een schadestaat.

Letselschade is een verzamelnaam voor schade als gevolg van persoonlijk letsel. In de letselschadepraktijk worden de volgende schadeposten gehanteerd.

Smartengeld

Smartengeld is een verzamelnaam voor overige immateriele schade. U kunt bijvoorbeeld bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen of heeft blijvend zichtbaar letsel.

Materiële schade

Dit is schade aan voertuigen, eigen bijdrage medische kosten, kleding en telefoonkosten, reiskosten familieleden etcetera.

Inkomensschade

Dit is meestal de grootste schadepost. Indien u blijvend beperkt bent in uw verdienvermogen dan zult u de toekomstige schade over uw hele toekomstige arbeidsperiode direct uitgekeerd krijgen.

Economische kwetsbaarheid

Indien u uw huidige baan kunt behouen, maar misschien bij een volgende baan problemen kunt krijgen dan krijgt u een vergoeding voor economische kwetsbaarheid.

Huishoudelijke hulp

Indien u zelf huishoudeliijke taken verrichtte dan krijgt u een weekvergoeding voor het uitbesteden van deze werkaamheden.

Zelfwerkzaamheid

Indien u zelf het onderhoud verricht aan uw woning en tuin dan krijgt u een weekvergoeding voor het uitbesteden van deze werkzaamheden

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld

 • Berekenen schadeposten

 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)

 • Opvragen medische informatie

 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.


  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vrachtwagen.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 0 Gemiddeld: 0]