personenschade

Personenschade

Letselschade, overlijdensschade en affectieschade

Personenschade kan worden gezien als een verzamelnaam voor schade aan personen. De meeste bekende vorm van personenschade is letselschade. Letselschade is personenschade als gevolg van letsel. Meer informatie over letselschade vindt u op onze website. Wilt u hulp bij het verhalen van uw personenschade. Neem dan contact met ons op.

Overlijdensschade is de vorm van personenschade die het gevolg is van een het overlijden van een familielid of partner. De schade bestaat uit de kosten van teraardebestelling en het verlies aan verzorging. Dit kan financiële verzorging zijn of feitelijke verzorging. Door het wegvallen van een vader worden de kinderen namelijk rechtstreeks getroffen door het verlies van een verzorgende. De kosten die worden gemaakt om deze vorm van personenschade te compenseren zullen begroot moeten worden. Daarnaast zullen de kinderen en de partner rechtstreeks in hun portemonnee getroffen worden, omdat één substantieel deel van het inkomen van een gezin wegvalt. Ook de personenschade die het gevolg is van het wegvallen van het inkomen zal begroot moeten worden.

Affectieschade is de vorm van personenschade die ziet op het vergoeden van het immaterieel leed van het wegvallen of ernstig en blijvend letsel van een familielid of een partner. Hiervoor komen in aanmerking de nauwe verwanten van een overledene en diegenen die in een zeer nauwe relatie met diegene staan. Affectieschade is mogelijke vanaf 1 januari 2019 voor familie van personen die vanaf die datum ernstig letsel hebben opgelopen of zijn overleden.

De vergoeding ligt tussen de € 12.500,- en 20.000,-en is afhankelijk van de ernst van het letsel en de verwantschap met het slachtoffer. Hieronder treft u de tabel aan:

1. De bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, bedoeld in artikel 107, eerste lid, onder b, en artikel 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn:

ernstig en blijvend letsel overlijden ernstig en blijvend letsel door een misdrijf overlijden door een misdrijf
echtgenoten en geregistreerde partners (a) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
levensgezellen (b) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
minderjarige kinderen en ouders (c en d) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
pleegkinderen en ouders (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500
zorg in gezinsverband (e en f) € 15.000 € 17.500 € 17.500 € 20.000
overige nauwe persoonlijke relaties (g) € 12.500 € 15.000 € 15.000 € 17.500

De kosten voor het vaststellen en het verhalen van uw personenschade worden in de meeste gevallen vergoed door de aansprakelijke partij. De meest voorkomende posten zijn behoefte aan hulp in de huishouding, behoefte aan hulp bij de klussen in en rond het huis, smartengeld en verlies aan verdienvermogen. U kunt hiervoor een gespecialiseerde letselschade advocaat inschakelen.

Bel 088-5387355 voor meer informatie.

Bereken nu uw smartengeld
meer over letselschade

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld
 • Berekenen schadeposten
 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)
 • Opvragen medische informatie
 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 2 Gemiddeld: 5]