schadestaat

Schadestaat

De Schadestaat

Schadestaat bij letselschade. Het uitgangspunt is dat de schade die wordt uitgekeerd voldoende is om u in de situatie te brengen alsof het ongeluk nooit heeft plaatsgevonden. In dat geval bent u teruggebracht in de “oude toestand” en is de schade gecompenseerd. Uw belangenbehartiger zal alle schadeposten verzamelen in een schadestaat.

Letselschade is een verzamelnaam voor schade als gevolg van persoonlijk letsel. In de letselschadepraktijk worden de volgende schadeposten gehanteerd.

Smartengeld

Smartengeld is een verzamelnaam voor overige immateriële schade. U kunt bijvoorbeeld bepaalde hobby’s niet meer uitoefenen of heeft blijvend zichtbaar letsel. Het betreft schade die niet op een andere manier concreet te berekenen is.

Materiële schade

Dit is schade aan voertuigen, eigen bijdrage medische kosten, kleding en telefoonkosten, reiskosten familieleden etcetera.

Inkomensschade

Dit is meestal de grootste schadepost. Indien u blijvend beperkt bent in uw verdienvermogen dan zult u de toekomstige schade over uw hele toekomstige arbeidsperiode direct uitgekeerd krijgen.

Economische kwetsbaarheid

Indien u uw huidige baan kunt behouen, maar misschien bij een volgende baan problemen kunt krijgen dan krijgt u een vergoeding voor economische kwetsbaarheid.

Huishoudelijke hulp

Indien u zelf huishoudeliijke taken verrichtte dan krijgt u een weekvergoeding voor het uitbesteden van deze werkaamheden.

zelfwerkzaamheid

Indien u zelf het onderhoud verricht aan uw woning en tuin dan krijgt u een weekvergoeding voor het uitbesteden van deze werkzaamheden

Direct uw smartengeld berekenen

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld
 • Berekenen schadeposten
 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)
 • Opvragen medische informatie
 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 0 Gemiddeld: 0]