letselschade termen A

Letselschade Termen B

B

a|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z

B

Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval is synoniem voor arbeidsongeval. Zie: arbeidsongeval

Belangenbehartiger

Bij een letselschadezaak is het gebruikelijk en aan te bevelen om bijstand te krijgen van een belangenbehartiger. De belangenbehartiger is de jurist die de belangen behartigt van een slachtoffer. Hij of zij is meestal een jurist en bij voorkeur een advocaat. De belangenbehartiger begroot de schade en voert de onderhandelingen met de aansprakelijke partij. Mochten de onderhandelingen niet tot resultaat leiden dan kan de advocaat een procedure opstarten.

Belastinggarantie

Dit is de garantie die de aansprakelijke verzekeraar geeft dat het slachtoffer geen belasting hoeft te betalen over de ontvangen schadevergoeding. De garantie wordt gegeven onder bepaalde voorwaarden. Zo dient de verzekeringsmaatschappij direct geïnformeerd te worden over een eventueel voornemen van de belastingdienst om de schadevergoeding te belasten.

BEM-Clausule

Dit betekent: Belegging Erfenis en ander gelden Minderjarigen. Het betreft een clausule op een bankrekening waardoor verzekert wordt dat het geld terecht komt bij de (dan)minderjarige na het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Ook kan worden bepaald dat het geld voor bepaalde doelen met toestemming van de kantonrechter mag worden opgenomen.

Bewijslast

De bewijslast ligt volgens de hoofdregel van art. 150 Rv bij de partij die met het stellen van feiten een bepaald rechtsgevolg beoogd. De partij die zich op een bepaald rechtsgevolg beroept. Dit is betekent dus niet “wie eist bewijst”. Het kan namelijk zo zijn dat de eiser niet de bewijslast draagt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werkgever wordt aangesproken voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Indien het bedrijf stelt dat zij alle maatregelen heeft genomen om een ongeluk te voorkomen. In dat geval is de werkgever niet de eiser, maar draagt zij toch de bewijslast van deze stelling. Ook kan er sprake zijn van omkering van bewijslast in bepaalde uitzonderingsgevallen.

Buitengerechtelijke kosten

Dit zijn de kosten ter begroting en verhaal van de schade. Kosten die te maken hebben met een juridische procedure vallen hier buiten. Het moet gaan om kosten voor het begroten van de schade. Hieronder vallen de kosten van de belangenbehartiger van een slachtoffer van een letselschadezaak. Meestal is dit een advocaat. De kosten worden vergoed mits deze redelijk zijn. Het beoordelen van de redelijkheid van de kosten wordt vooral getoetst aan de hoogte van het schadebedrag dat wordt uitgekeerd aan het slachtoffer. Bepaalde partijen hebben afspraken gemaakt met verzekeraars over de kosten die zij krijgen vergoed. Dit heet de PIV-staffel. In zaken waar het belangenbehartigers betreft die niet zijn aangesloten bij het PIV-convenant plegen rechters toch aan te sluiten bij de PIV-staffel. Er kan van de staffel worden afgeweken, maar hoe hoger het bedrag, deze te beter dit moet worden onderbouwd. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een inhoudelijke complexe zaak waar de belangenbehartiger veel tijd aan dient te besteden.

Download de PIV-staffel:

kostentabel-BGK-2019-Rechtsbijstand.

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld

 • Berekenen schadeposten

 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)

 • Opvragen medische informatie

 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.


  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 0 Gemiddeld: 0]